Make your own free website on Tripod.com

[Table of Contents]

[Abstract, english version]

Encapsulating Tools
into an EDA Framework


Proefschrift

ter verkrijging van de graad van doctor
aan de Technische Universiteit Delft,
op gezag van de Rector Magnificus Prof.ir K.F. Wakker,
in het openbaar te verdedigen ten overstaan van een commissie
aangewezen door het College van Dekanen
op woensdag 13 september 1995 te 13.30 uur


door

Olav Schettler
Diplom-Informatiker


geboren te Hamburg, Duitsland

Dit proefschrift is goedgekeurd door de promotor, Prof. Dr. W. Gerhardt

Members of the promotion commission:


Published and distributed by:

Universiteitsdrukkerij TU Delft
Kanaalweg 2b
NL-2628 EB Delft
The Netherlands


[Table of Contents]

[Top of page]

[Stellingen, dutch version]