Make your own free website on Tripod.com

[Table of Contents]

[Appendix]

[Abstract, english version]

Samenvatting

Omgevingen voor electronic design automation (EDA) zijn gericht op het ontwerp van grote elektronische systemen door middel van het beheer van talrijke structurele informatie over ontwerpobjecten. Ontwerpobjecten refereren naar de eigenlijke informatie over de representatie en ze zijn geassocieerd met het domein, het niveau van abstractie, de versie en de status. Relaties tussen ontwerpobjecten beschrijven een hiërarchische opbouw en het functioneel equivalent.

Open EDA omgevingen zijn geconstrueerd n.b.v. componenten van een raamwerk (framework), welke het onderhoud van ontwerpinformatie en andere diensten ter beschikking stelt, en het ontwerp tool, wat de eigenlijke ontwerpstappen uitvoert. Algemeen vallen ontwerp tools met betrekking tot hun plaatsing in een, op een raamwerk gebaseerde EDA omgeving uiteen in twee groepen. Nauw geïntegreerde tools gebruiken raamwerkdiensten direct door interfaces voor applicatieprogrammering, en ingebedde tools gebruiken wrappers. Zolang als algemeen geaccepteerde standardraamwerken niet beschikbaar zijn, kunnen vele relevante third party ontwerp tools alleen worden ingebed. Het automatische onderhoud van de consistentie tussen structurele en representatieinformatie is met zulke tools bijzonder moeilijk, omdat belangrijke informatie verstopt is in ontwerpfiles en niet toegankelijk is voor het management van ontwerpinformatie door een EDA omgeving.

In dit proefschrift wordt een nieuwe raamwerkdienst beschreven, de de afbeelding tussen de structurele en representatieinformatie, welke door een EDA omgeving beheerd wordt, ondersteunt, syntactisch corrigeert en ontwerpfiles, welke door ingebedde ontwerp tools gemanipuleerd worden, completeert. Met deze nieuwe dienst kunnen integratoren van tools geavanceerde wrappers bouwen, die files kunnen analyseren, welke in een ontwerpstap zijn ontstaan, en die de structurele informatie kunnen wijzigen van betreffende ontwerpobjecten.

Een conceptueel schema voor structurele informatie en een generator voor processoren voor ontwerpfiles wordt beschreven. Geavanceerde wrappers worden geschetst in een extensietaal (framework extension language), die de manipulatie van structurele informatie toelaat. Processoren van ontwerpfiles worden gebruikt in deze wrappers om relevante structurele informatie te extraheren en om geldige ontwerpfiles van representatieinformatie te construeren, die zijn geassocieerd met ontwerpobjecten.

Een ontwerpomgeving voor high-level synthese wordt beschreven, welk zowel een realisatie van het conceptueel schema bevat, maar ook een extensietaal en gegenereerde VHDL taalprocessoren. Sommige commerciële ontwerptools zijn daar ingebed. Structurele informatie en het automatische management hiervan zijn in deze omgeving beschikbaar, onafhankelijk van de manier waarop een bepaalde ontwerptool in de omgeving ingebed is.


[Table of Contents]

[Appendix]

[Top of Chapter]

[Abstract, english version]