Make your own free website on Tripod.com

[Table of Contents]

[Cover page]

[Stellingen, english version]

Stellingen, dutch version

  1. Geïntegreerde Ontwerpomgevingen moeten zich evolutionair in de werksomgeving van designers invoegen. Hierbij zouden bij iedere stap de onmiddellijke voordelen de extra moeite rechtvaardigen.

  2. Precieze informatiemodellering en het vroegtijdig gebruik van prototypen zijn noodzakelijk voor de succesvolle vervaardiging van complexe, voordelige, en uitbreidbare informatiesystemen van iedere aard.

  3. Het gebruik van nieuwste en complexe technologie is voor het succes van een produkt minder belangrijk dan de continue dialoog met de toekomstige gebruiker, duidelijke en eenvoudige concepten en een efficiënte realisatie.

  4. Het openleggen van interfaces en het maken van referentie implementaties voor uitbreidingen door de gebruikers is succesvoller dan de verkoop van een "black box".

  5. Complexe software systemen zullen primitieve operaties gereedhouden, die de gebruiker aan de hand van zijn behoefden flexibel kan samenstellen.

  6. "Ondergrondse projecten" zijn vaak een beslissende motor van vooruitgang.

[Table of Contents]

[Cover page]

[Top of Chapter]

[Stellingen, english version]